WSV schoolgids 2022-2023

47 MEDEZEGGENSCHAP De WSV neemt deel in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en kent daarnaast een eigen medezeggenschapsraad (MR). De GMR bestaat uit afgevaardigden van Esprit scholen. Deze raad behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn van de aangesloten scholen van Esprit scholen. GMR- leden hebben een onafhankelijke positie en zijn in het algemeen vertegenwoordigers van de afzonderlijke Medezeggenschapsraad (MR). Bepaalde instemmingsrechten en adviesrechten van de MR zijn overgedragen aan de GMR. De bevoegdheden die door de MR zijn overgedragen aan de GMR, kan de MR niet meer uitoefenen. In de besluitvorming dient de GMR het algemeen belang van alle aangesloten scholen boven het belang van de eigen school en de individuele belangen van de kinderen in acht te nemen. Zo wordt onder meer het bestuursformatieplan vastgesteld in overleg met bestuur, directie en GMR. De GMR kan met minimaal 2/3 meerderheid besluiten of een voorgenomen besluit van het bestuur al dan niet van gemeenschappelijk belang is. De MR heeft bevoegdheden die betrekking hebben op beleidszaken op schoolniveau. Voor de MR staat de eigen school centraal, met de daarbij behorende instemmings-, en adviesrechten. De MR heeft periodiek overleg waarbij structureel de directie aanschuift. Van deze overleggen doet de MR verslag, per vergadering en in haar jaarverslag. Deze notulen en verslagen worden gepubliceerd op de website van de WSV. Alle regels en afspraken omtrent medezeggenschap zijn binnen de scholengroep vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. In de MR van de WSV hebben drie personeelsleden en drie ouders zitting. De MR heeft een eigen e-mailadres: mr@wsv.espritscholen.nl . De personeelsgeleding van de MR bestaat uit: Annelies den Hollander (Leerkracht groep 8) Sanne Laurijsen (Leerkracht groep 3) Paulien Tersteeg (Leerkracht groep 1/ 2) tijdelijke waarneming door Michiel Jehee (Leerkracht groep 8) De oudergeleding van de MR bestaat uit: Anoeshka Sankatsing (zoon en dochters in groep 4 en 8) Lois de Jong (dochters in groep 4 en 7) Gerben Smit (zonen in groep 5 en 8)

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzNTk=